IVF behandelingen Istanbul

Heeft u een grote kinderwens maar is hij nog niet vervuld? Mogelijk kan een IVF-behandeling via ons in Istanbul toch uw wens op een kindje van uzelf doen uitkomen. Wanneer u een kinderwens heeft en dit niet lukt via de ‘gebruikelijke weg’, kunt u overwegen zwanger te raken met behulp van IVF (In-vitro Fertilisatie).  

Wanneer de slagingskans in Nederland minder of niet meer mogelijk is en u heeft alle behandelingen vergoed gekregen, dan kunt u voor een redelijke prijs deze behandeling in Istanbul ondergaan

 

mogelijke behandelingen

IVF

In-vitro Fertilisatie (IVF) is het bevruchten van eicellen buiten het lichaam (in vitro is letterlijk ‘in glas’ en fertilisatie betekent ‘bevruchting’). Bij de IVF-behandeling vindt de bevruchting van de eicellen plaats in een petrischaaltje. Met IVF wordt de eigenlijke bevruchting aangeduid. Met een IVF-behandeling wordt echter veel meer bedoeld.

Een IVF-behandeling bestaat uit een aantal stappen:

 1. het stimuleren en nauwkeurig volgen van de groei van de eiblaasjes (follikels)
 2. het puncteren van de rijpe eiblaasjes
 3. het isoleren van de eicellen (oöcyten)
 4. het opwerken van het zaad volgens de opzwem- of Percollmethode
 5. het samenbrengen van de eicellen met het opgewerkte zaad in een kweekmedium
 6. het beoordelen van de bevruchtingsstadia
 7. het terugplaatsen van één of meer zich delende bevruchte eicellen (pre-embryo's) in de baarmoederholte (cavum uteri)
 8. het invriezen en bewaren van eventuele overige embryo's (als er meer embryo's ontstaan dan er in één keer kunnen worden teruggeplaatst) om deze later in een spontane cyclus terug te kunnen plaatsen.

IVF is de beste techniek bij een gestoorde eileiderfunctie. Bij andere oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap, zijn er ook andere keuzes mogelijk, zoals IUI en FSP. ICSI is een aparte techniek (kunstmatige bevruchting), waarvoor ook een volledige IVF behandeling noodzakelijk is.

 

IUI

Met Intra-uteriene Inseminatie (IUI) worden zaadcellen direct in de baarmoeder ingebracht (insemineren). De belangrijkste indicatie hiervoor is dat de baarmoederhalsslijm van minder goede kwaliteit is.

 

FSP

Fallopian Sperm Perfusion (FSP) is een variant op de IUI. Opgewerkt zaad wordt via de baarmoederhals, de baarmoederholte en de eileiders tot in de buikholte gebracht. De belangrijkste indicatie hiervoor is een onbegrepen vruchtbaarheidsstoornis die nog niet lang genoeg bestaat om IVF te rechtvaardigen.

 

ICSI

Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) is een techniek, waarbij in het IVF-laboratorium onder de microscoop een zaadcel rechtstreeks in de eicel wordt gebracht. Deze techniek is bij uitstek geschikt voor paren, waarbij de spermakwaliteit te slecht is om bevruchting bij gewone IVF te verwachten. Of bij paren, waarbij met de gewone IVF-methode, ondanks goede spermakwaliteit, bij herhaling geen bevruchting van de eicellen is opgetreden.

Voor wie

In Vitro Fertilisatie is één van de mogelijke behandelingsmethoden voor paren met een onvervulde kinderwens. De belangrijkste en aanvankelijk ook enige indicatie voor de IVF methode zijn afgesloten of afwezige eileiders. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals:

 • een ontsteking
 • een operatie i.v.m. buitenbaarmoederlijke zwangerschap(pen)
 • een (inmiddels betreurde) sterilisatie
 • een aangeboren misvorming van de voortplantingsorganen
 • endometriose (baarmoederslijmvlies op andere plaatsen dan in de baarmoederholte)
 • onbegrepen onvruchtbaarheid
 • geen, of te weinig baarmoederhalsslijm, waardoor de zaadcellen niet in de baarmoederholte kunnen komen
 • antistoffen tegen zaadcellen (circulerend in het bloed van de vrouw
 • sommige vormen van verminderde vruchtbaarheid bij de man

Tijdens een gesprek met één van de artsen van het IVF-team, wordt beoordeeld of IVF de aangewezen behandeling in uw geval is. Vaak is het nodig aanvullende onderzoeken te ondergaan om een juiste diagnose en behandeling vast te kunnen stellen.  

slagingskans

Een IVF-behandeling garandeert niet dat u uiteindelijk een kind krijgt. De kans dat het niet lukt, is per keer ongeveer vier maal zo groot als de kans op succes. Van alle verkregen eicellen laat ongeveer de helft zich bevruchten. Zij blijven daarna delen, zodat er een klompje cellen ontstaat, de embryo's. Deze worden in de baarmoederholte ingebracht (terugplaatsing).

 

Bij de eerste IVF-poging worden in principe 2 embryo's teruggeplaatst. Bij vervolgpogingen kan worden overwogen om 3 embryo's terug te plaatsen zeker als hun kwaliteit niet optimaal is. Terugplaatsing van 2 embryo’s betekent, afhankelijk van de leeftijd, 20- 30% kans op zwangerschap en in geval van zwangerschap 25% kans op een meerling (tweeling). Terugplaatsing van 3 embryo's betekent 30- 40% kans op zwangerschap en in geval van zwangerschap 50% kans op een meerling (tweeling (40%) of drieling (10%).

 

‘Zwanger zijn’  en ‘in verwachting zijn’ is nog niet hetzelfde.

 

Als er na een IVF-behandeling geen menstruatie optreedt, en de zwangerschapstest positief is, bent u ‘zwanger’. De kans op een spontane miskraam is in de eerste 3 maanden 20- 25%. Dit lijkt veel, maar het is waarschijnlijk niet meer dan bij spontaan opgetreden zwangerschappen, omdat de diagnose zwangerschap bij IVF meestal eerder wordt gesteld. Pas na 3 maanden wordt gesproken van een doorgaande zwangerschap en bent u ‘in verwachting’ en kunt u redelijkerwijs een kind verwachten.

 

Iedere poging biedt een kleine kans op succes. Meer pogingen vergroten de kans. De kanspercentages mogen echter niet bij elkaar opgeteld worden. Elke poging moet u vergelijken met een lot uit een (andere) loterij. Hoe meer loten, hoe meer kans. 

werkwijze

U vliegt naar Turkije en wordt opgehaald door onze transfers en gebracht naar uw hotel, de avond kunt u zelf verder invullen.

Op dag 2 wordt u gebracht naar het ziekenhuis waar kennismaking met de behandelende arts en een echoscopisch onderzoek plaats vindt. Ook zal de arts met u het behandeltraject bespreken en zal de hormoonbehandeling van start gaan.

De hormoonbehandeling houdt 7 dagen aan. Gedurende deze dagen dient u de hormonen toe, zoals deze wordt aangegeven.

Intussen worden echo-onderzoeken verricht om de groei van de follikels te controleren. Zodra de gewenste groei is bereikt, wordt de eisprong opgewekt.

Hierna volgt de punctie, wat 1 ochtend in beslag neemt. In het laboratorium worden de eicellen samengebracht met de zaadcellen en vindt de bevruchting plaats. De uitslag hiervan wordt de volgende dag bekend gemaakt.

Indien een bevruchting heeft plaats gevonden wordt een afspraak gemaakt voor terugplaatsing, meestal wordt dit 2 of 3 dagen en soms 5 dagen na de punctie in de baarmoederholte gebracht. De terugplaatsing is een relatief eenvoudige ingreep.

Wanneer er meer dan het maximum aantal terug te plaatsen embryo’s ontstaan, kunnen deze worden diepgevroren om te worden teruggeplaatst.

Na deze terugplaatsing heeft u de tijd om een paar dagen tot rust te komen.

Twee dagen voor vertrek wordt er laatste check gedaan in het ziekenhuis.

Wanneer u in Nederland bent, wordt aangeraden om na 2 weken naar de huisarts te gaan om een zwangerschapstest te doen.

 

De duur van de behandeling is minimaal 15 tot maximaal 32 dagen.  

Ons uitgangspunt is, dat u samen een kind wilt. Dit houdt dan ook in, dat wij de partner zoveel mogelijk bij de behandeling willen betrekken. Hij kan bij alle behandelingsonderdelen aanwezig zijn. In ieder geval stellen we het op prijs als de partner bij de punctie en bij de terugplaatsing aanwezig is.

kosten

Een IVF-behandeling is een arbeidsintensieve, tijdrovende behandeling. Het aantal stappen bepaalt de kosten van de behandeling. Sommige vrouwen reageren zeer snel op de medicijnen, anderen zeer langzaam. Dit hoeft echter geen invloed te hebben op het resultaat. Daarom kunnen wij een indicatie geven van de gemiddelde kosten, maar worden de uiteindelijke kosten per stap berekend. Een dergelijk traject vraag zorgvuldige begeleiding en goede informatie, wij verstrekken deze graag. 

 

Wilt u meer weten of u heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.